Crkva danas slavi blagdan svetoga Konstancija, biskupa i mučenika iz Perugie. O njemu svjedoči starodrevna crkva koja je njemu posvećena, kao i svečeve relikvije koje se u toj crkvi čuvaju. On je i prvi zaštitnik tog talijanskog grada. Konstancije je živio u Perugii, kao angažirani kršćanin u mladoj Crkvi. Izabran je za biskupa u dobi od trideset godina. Kao biskup pokazao se vrlo razborit, pronicav, zreo i postojan, upravo providonosan za ono vrijeme, kad je mladu Crkvu progonio car Marko Aurelije. Kao takvog su ga prijavili poganskim vlastima i osuđen je na smrt zajedno s drugim kršćanima.

Njegovo mučeništvo okićeno je legendom koja kaže da su ga tri puta bacali na lomaču, ali mu vatra nije naškodila, a onda su mu odsjekli glavu. Bilo je to oko 170. godine. Bez obzira što je to možda samo legenda, ona govori koliko su kršćani cijenili Konstancija.