Sveti Fridrih (Friedrich) živio je u 8./9. stoljeću, potječe vjerojatno iz Frizije. Izobrazbu je stekao kod nekih redovnika. Naslijedio je biskupa Rikfrida na biskupskoj stolici u Utrechtu. Prijateljeao je sa Robanom aurom, opatom u Fldi i biskupom u Minzu, poznatim teologom i autorom himne “Veni Creator”. Na molbu cara Ludviga pođe s Odulfom evangelizirati Friziju. Frdika 838. ubiše dvojica plaćenika koje je poslao cari Judita, jer ju je javno ukorio zbog nemoralnog života. Sahranjen je u Utrechtu, ali se relikvije nisu pronašle.