Sveti Zefirin bio je papa (199.-217.), rođeni Rimljanin. Za njegova pontifikata još je trajalo progonstvo cara Septimija Severa. Zatim su nastale žestoke trinitarne i kristološke borbe unutar mlade Crkve po pitanjima Trojstva i Kristove božansko-ljudske prirode, koje su stoljeće kasnije kulminirale.

Zefirin je bio miroljubiv i tolerantan papa.

Zbog toga neki ustadoše protiv njega, posebno Tertulijan koji je zastupao strožiji stav prema hereticima. Sve je to pripremilo put Hipolitu koji se kasnije postavio kao protuptapa. Zefirin je umro 217. godine srhvan od mnogih nevolja. Pokopan je, prvi  od papa, u  Kalistovu  groblju na Apijevoj  cesti.

Crkva ga je odmah počela častiti kao sveca.