Spomen ove mučenice prvi puta je uvršten u Vlastiti misal Đakovačke i Srijemske biskupije tek 1990. Zanimljivo je da se spomen sv. Bazile i drugarica nalazio u latinskom nacrtu Vlastitog misala 1967., i to za dan 4. rujna, ali nije objavljen u Vlastitom misalu 1967./1968. U sadašnjem se misalu spominje samo sv. Bazila (30. kolovoza) i to u onom dijelu Misala koji donosi vlastite mise nekih mjesta (u ovom slučaju za Srijemsku Mitrovicu).

O životu ove svete djevice i srijemske mučenice časoslov Đakovačke i Srijemske biskupije progovara u dvije rečenice:

Bazila, djevica, mučena u Sirmiju 29. kolovoza 304. Svjedoče za nju Sirski i Jeronimov martirologij.

M. Dragutinac o sv. Bazili ovako piše:

Naš proprij ne poznaje ovu svetu djevicu, no i Rimski i Jeronimov martirologij govore o njoj. Kod Jeronima čitamo: In Syrmia, natalis sanctae Basilissae Virginis, dok R. M. veli: Apud Sirmium sanctae Basillae Virginis. Kad je živjela? Da li je mučenica. Deus scit. – spominje ju i Kačićev “Razgovor ugodni”: Sveta Basila, divica i velika Božja službenica, koja kod Srima u Slavoniji sveti život provodi i sveto svrši”. Naravno, za njega je i ona slovinskog roda.

/VJERAIDJELA.COM/