U poslanici Filipljanima, u drugoj glavi, sveti Pavao piše: „Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika.“

Isusovo ime na hebrejskom glasi Jošua, što znači “Bog spašava” ili “Bog je spasitelj”, a nazvan je po Jošui koji u Starom zavjetu  uvodi izabrani narod u Obećanu zemlju. Baš tako Isus uvodi novi izabrani narod,Crkvu, u obećanu zemlju tj. Kraljevstvo nebesko.

Ovaj se blagdan slavi najprije u franjevačkom redu, od 1530. godine, u 18. stoljeću uvršten je u opći kalendar a na današnji datum premješten je za pape Pia X.

Imenu Isusovu bio je privržen već sveti Franjo, promovirao ga je i Bernard iz Clairvauxa, ali su ga posebno promicali franjevci Bernardin Sijenski i naš sveti Ivan Kapistranski. Njih su dvojica sa sobom svuda nosila monogram Isusova imena, IHS, i njime blagoslivljali bolesnike i okupljeni narod. Pod tim znakom događala su se brojna čudesa i ozdravljenja. I danas to ime za nas ima posebno značenje i posebnu moć. To je ime i znakovito. Znači Bog je spasitelj i upravo se po tome Imenu, Isusovom imenu i njegovoj milosti, jedino spašavamo.

/HKM/