Sveti Rajmund bio je dominikanac i vrhunski crkveni pravnik. Rodio se kao plemićki sin, rođak aragonskog kralja, oko 1175. godine u katalonskom gradiću Vilafranca del Penedès. Od malih je nogu gajio izrazitu pobožnost prema Majci Božjoj. Rano je završio studije, te je postao čuveni predavač filozofije u Barceloni do 1210. Te godine odlazi u Bolognu, poznatu po slavnom sveučilištu, i ondje 1216. Postiže doktorat iz obaju prava, i građanskog i crkvenog te neko vrijeme i predaje na Bolonjskom sveučilištu. Potom se vraća u Barcelonu i redi se za svećenika. Postao je slavan i sjajan propovjednik. Međutim, odbacujući sve crkvene i svjetovne časti, 1222. stupa u tada još mladi dominikanski red. Pomaže aragonskom kralju Jakovu i Petru Nolascu u osnivanju Reda Majke Božje za otkup robova (mercedarijanci). Papa Grgur IX. pozvao Rajmunda 1230. godine u Rim za svoga ispovjednika i savjetnika. Vrstan pravnik, po papinoj želji sabrao je i sastavio glasovitu zbirku kanona i objavio je 1234. u pet svezaka. Vrativši se 1236. u Španjolsku, odbija ponuđenu mu biskupsku čast. Za generala dominikanskog reda izabran je 1238. godine, reformira kao vrhunski pravnik pravila reda, a 1240. povlači se u samostan u Barceloni i posvećuje se pastoralnom radu, propovijedanju i ispovijedanju. Ispovjednik aragonskog kralja Jakova I, obratio je mnoge ljude i potaknuo svetog Tomu Akvinskog na pisanje njegova kapitalnog djela “Summa protiv pogana”. Doživio je 100 godin a pripisuju mu se i mnoga čuda. Preminuo je 6. siječnja 1275. godine u Barceloni. Blaženim ga je 1542. proglasio papa Pavao III., a svetim 1601. papa Klement VIII. Zaštitnik je svih pravnika, naročito crkvenih pravnika, odvjetnika, pravnih učilišta i arhivara.

Uz  svetog Rajmunda vezuje se jedna zanimljiva legenda, odnosno čudo. Rekli smo da je bio prijatelj, rođak i ispovjednik aragonskog kralja Jakova I. Jednom je tako Rajmund bio s kraljem na Majorci, tada dijelu Aragonskog kraljevstva. Kralj Jakov imao je brojne kvalitete, ali jedna od njih nije bila i bračna vjernost. Svetac je kralju predbacio što narodu daje loš primjer držeći uza se ljubavnicu, i zahtjevao je da je otpravi. Kralj je naizgled pristao na svečev zahtjev, ali nije održao svoje obećanje. Rajmund je stoga odlučio ostaviti kralja i otići s otoka, ali je kralj objavio da će kazniti svakoga brodskog kapetana koji sveca preveze na kopno. Rajmund je na to spustio svoj plašt na vodu, od jednog kraja i štapa napravio jedro, načinio znak križa , stao na plašt i tako šest sati plovio do Barcelone. Kralj se na to pokajao i popravio svoje ponašanje.

/HKM/