Danas slavimo svetog Bartolomeja, pučki Bartola ili Bartula, apostola, kojeg spominju evanđelisti Matej, Marko i Luka te Djela apostolska. Po svemu sudeći radi se o Kristovom vjernom sljedbeniku, kojeg sveti Ivan naziva njegovim drugim imenom, Natanael. To je onaj prijatelj apostola Filipa, kojeg Isus pozdravlja kao pravog Izraelca, bez lukavstva i kojeg je, prije nego ga je Filip pozvao, vidio pod smokvom. Baš on, Natanael Bartolomej, odvratio je na to Isusu: „Rabbi, ti si sin Božji! Ti si kralj Izraelov.“ Bartolomej je bio rodom iz Kane Galilejske, gdje trajnu uspomenu na njega čuva crkva posvećena njemu u čast. Jednostavan, pošten, dobronamjeran i iskren čovjek, nakon silaska Duha Svetoga nad apostole krenuo je naviještati Radosnu vijest. Prema predaji propovijedao je evanđelje u Maloj Aziji, Etiopiji, Indiji i Armeniji, gdje je bio mučen na najokrutniji način. Ogulili su mu kožu i potom mu odrubili glavu.

To je mučeništvo prikazao veliki Michelangelo na svojoj veličanstvenoj slici Posljednjega suda u Sikstinskoj kapeli. Oderani Bartol drži svoju kožu u ruci, a na toj koži Michelangelo je naslikao svoj portret. Njegove su relikvije u VI. stoljeću prenesene na Zapad i danas se nalaze u Rimu, u svetištu svetog Bartola, podignutog na otočiću usred rijeke Tibera. Zazivaju ga kod različitih grčeva, kožnih, živčanih i neuroloških bolesti, a zaštitnik je kožara, knjigoveža, mesara, postolara, trapera, bjelilaca, gipsara, učinjalaca kože, štrojara, seljaka, pastira, vinogradara, obrtnika, trgovaca sirom i solju, Armenije, Frankfurta na Majni, Maastrichta u Nizozemskoj, Plzeňa u Češkoj te mnogih gradova, naselja, udruga, župa, crkava i kapela diljem svijeta i hrvatskih krajeva (Orle, Donja Lomnica kod Velike Gorice, Gregurić Breg kod Samobora, Novi Mikanovci, Šag kod Valpova, Habjanovci kod Bizovca, Poljanci kod Oprisavaca, Kupina kod Velike Kopanice, Dragovci kod Nove Kapele, Novi Senkovac kod Slatine, Dežanovac, Novigrad Podravski, Đurđevac, Bartolovec kod Trnovca, Kamenica kraj Lepoglave, Hrastovica kod Petrinje, Vrh Letovanićki kod Lekenika, Cernik kod Čavala, Čavle, Ravna Gora, Sleme kod Skrada, Mošćenice kod Mošćeničke Drage, Roč kod Buzeta, Tupljak kod Pićana, Sveti Bartol kod Motovuna, Sveti Bartul kod Raše, Žminj, Rovinj, Petrčane kod Zadra, Ždrapanj kod Skradina, Resnik kod Trogira). Uz Bartolovo su vezani mnogi različiti pučki običaji (blagoslov konja, postavljanje klopoca u vinogradima, obilazak šume i provjera plodnosti žira, skupljanje ljekovitog bilja, “presušanje” odjeće i posteljine, itd).

/zupajastrebarsko.hr/