Prikazanje Gospodinovo ili Svijećnica, što znači ovaj blagdan?

U povodu ovog blagdana u svim se crkvama slave svete mise i blagoslivlju svijeće
Prikazanje Gospodinovo je blagdan Prikazanja Isusova u Hramu, Svijećnica ili
Kalandora, a slavi se 40 dana nakon Božića. U povodu blagdana u crkvama se slave
svete mise i blagoslivlju svijeće. Svijećnica je dakle spomendan na događaj kada su,
prema propisu Mojsijeva Zakona, Josip i Marija donijeli Dijete Isusa u Hram da Ga, kao
prvorođenca, obredno prikažu Bogu. Tu se, bilježi evanđelist, zatekao starac Šimun,
koji je uzeo Dijete u naručje i u nadahnuću, prepoznao u njemu budućega Mesiju. Pri
tome je Šimun, to je okosnica blagdana, Isusa nazvao Svjetlom, doslovno “Svjetlost za
rasvjetljenje naroda”. Otuda blagdanu pučko ime Svijećnica ili Kalandora.
Šimun je Mariji ujedno prorekao da će joj “mač boli probosti dušu”. Spominjući se toga
događaja, vjernici u crkvu donose svijeće na blagoslov. U obitelji se ta svijeća pali u
različitim prilikama: na velike blagdane, u vrijeme oluje i grmljavine, stavlja se i u
ruku umirućima kao ohrabrenje i znak nade u vječni život, ali se pali i u drugim
situacijama.
U narodu su brojne izreke koje se spominju uz ovaj blagdan. Naši stari bi običavali
reći: „Kalandore ora, prođe zime pola. Za njom ide sveti Blaž, kaže to je laž!“
Stariji su smatrali da će godina biti dobra i rodna ako je Kalandora popraćena kišom.
Otuda i stara poslovica: “Kalandora vodna, godina rodna”. Druga, opet poslovica kaže:
“Kalandora vedra, u dice se vide rebra”.

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/