Današnji zaštitnik je sveti Aleksandar, aleksandrijski patrijarh i crkveni naučitelj. Rodio se u III. stoljeću, oko 250, u gornjem Egiptu. Od djetinjstva je bio vrlo pobožan, a kao svećenik doživio je krvave progone careva Galerija i Maksimina. Patrijarhom je postao godine 313. Postojani borac protiv krivovjerja, od 318. do 323. vodio je dogmatsku borbu protiv svećenika Arija koji je nijekao Kristovo božanstvo. Njegovo učenje Aleksandar je osudio brojnim pismima, od kojih su neka i sačuvana. Godine 321. izopćio ga je iz Crkve. Njegova uloga u vremenima arijanskog krivovjerja izuzetno je pozitivna i značajna.
U borbama protiv arijanaca pomagao mu je đakon Atanazije, kasnije njegov nasljednik, veliki svetac i crkveni naučitelj. Prijatelj siromaha, glasovit po svojim dobročinstvima, Aleksandar je odigrao veliku ulogu na saboru u Niceji, 325, kada je potvrđena njegova vlast nad Egiptom, Libijom i Pentapolisom. Umro je 17. travnja 328. u Aleksandriji.

/zupajastrebarsko.hr/