Franjevački centar sv. Ante, Cim; foto: SaraD

 

VII. vazmeni tjedan

Ponedjeljak, 13. 5. 2024., svagdan; Bl. Djevica Marija Fatimska

IMENDANI: Servancije, Agneta, Janja, Gema

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: Dj 19,1-8; Ps 68,2-7b; Iv 16,29-33

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Hrabri budite – ja sam pobijedio svijet.”, Iv 16,29-33

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme, rekoše učenici Isusu:

”Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.”

Odgovori im Isus:

”Sada vjerujete?

Evo dolazi čas i već je došao:

raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama.

No ja nisam sâm jer Otac je sa mnom.

To vam rekoh da u meni mir imate.

U svijetu imate muku,

ali hrabri budite — ja sam pobijedio svijet!”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: SaraD

/Misija FRAMOST/