Foto/ Snimka zaslona...

Nastavljamo s tradicijskom abecedom…

Sa slovom DŽ po prvi put nam se predstavlja Klapa Kartolina iz Kanade.

DŽ – DŽEP

VIDEO/ klik na poveznicu: https://www.facebook.com/100064388361427/videos/849140903737858

Klapa Kartolina je acappella vokalna grupa koja promiče klapsko pjevanje – izvorno dalmatinsko pjevanje koje je upisano u UNESCO kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva. Riječ klapa u dalmatinskom dijalektu hrvatskog jezika označava „grupu prijatelja”, a kartolina znači „razglednica”.

Klapa djeluje u gradu Windsoru, Ontario, Kanada i pridružena je Hrvatskoj katoličkoj župi Sv. Franjo Asiški. Klapa Kartolina je osnovana 2013. godine, te je ostvarila brojne nastupe u Kanadi, USA i Hrvatskoj. Klapa je imala iznimnu čast nastupiti tri puta na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, 2016. , 2019. i 2023. godine. Umjetnički voditelj i prvi sopran klape je Višnja Tijardović, diplomirani operni pjevač, glazbenik i edukator sa diplomama Glazbene akademije u Zagrebu i University of Windsor, Kanada. Članovi klape Kartolina su: Višnja Tijardović, Gabriela Tijardović, Viktoria Prša, Daniela Papac, Zoran Tijardović i Frank Pavičić.

Pod svojim okriljem imaju i žensku klapu Fritule, u sastavu; Mateja Šimić, Viktoria Prša, Petra Stojičić, Višnja Tijardović, Antonia Tijardović i Gabriela Tijardović, te mladu mušku klapu Berekin, u sastavu: Thomas i Michael Grbić, Niko i Marko Klapwyk, i Noa i Dino Dodik. Klapa izdaje tradicionalni godišnji kalendar koji uz slike sa nastupa, objavljuje tekstove pjesama iz repertoara i prijevode na engleski jezik, te koji će biti trajno izloženi u Muzeju iseljeništva Dalmacije koji je u procesu stvaranja.

Klapa Kartolina je organizator prvog klapskog koncerta u Windsoru 2015. godine, koji je postao redoviti godišnji događaj na kojem nastupaju i razni gosti izvođači. Klapa je u proteklom periodu imala

zadovoljstvo ugostiti slijedeće sastave na svojim koncertima u Kanadi: Klapa Krunik – Kučine HR, Klapa Maestral – Toronto, Due Dolci – Chicago, vokalni sastav Darbazi – Toronto, Klapa Kaše – Dubrovnik HR i Klapa Teranke – Pula HR.

Članovi klape Kartolina nastupaju odjenuti u izvorne splitske nošnje, te i na taj način promiču i njeguju dalmatinsku i hrvatsku narodnu baštinu.

Izvor: HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

/Misija FRAMOST/