Foto/ Izvor: Zupajastrebarsko.hr

Sveti Ilija Gromovnik, kojem se utječemo u različitim nevoljama, bio je starozavjetni prorok rodom iz Tišbe (današnji Jordan) i djelovao je u IX. stoljeću prije Krista. Prema Svetom pismu u doba izraelskih kraljeva Ahaba i Ahasje vatreno se borio za vjeru u jednoga pravoga Boga, Jahvea. Njegovo ime u hebrejskom jeziku znači ”Jahve je moj Bog”, a za tu se istinu prorok Ilija cijeli svoj život i zalagao. Zaštitnik je zrakoplovaca i zrakoplova, čuvar od oluja, gromova i vatre.

Spomendan sv. Ilije Gromovnika slavimo 20. srpnja, a devetnicu, kao pripremu za blagdan, započinjemo 11. srpnja.

DEVETNICA SVETOM ILIJI PROROKU

† U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Pripravna molitva (moli se svaki dan devetnice):

Gospodine, tebi su služili proroci, pripravljali ti put, ravnali ti staze i opet te ljudi ne prepoznaše kao Spasitelja i Otkupitelja. I nama se isto događa na našim životnim putovima. Pomogni nam po zagovoru proroka Ilije da te uvijek prepoznajemo i priznajemo kao Gospodina. Neka naši putovi, kojima ti trebaš proći s nama, budu čisti od svakoga zla i grijeha. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

PRVI DAN

Molitva protiv idolopoklonstva

Bože, kome se klanjamo i koga štujemo! Susrećemo se s raznim idolima i kumirima, koji znaju zarobiti našu maštu i osvojiti našu pozornost. Oslobodi nas svih pošasti kojima se znademo klanjati i pomozi nam da se jedino tebi klanjamo i jedino tebe štujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

Molitva djece za roditelje

Svemogući Bože, ti si po proroku Malahiji obećao poslati proroka Iliju da „obrati srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima“. Ilija je učio odraslu djecu i roditelje svoga vremena neka se vrate k tebi da bi bili bliži jedni drugima u savezničkoj ljubavi. Učini da nas naši roditelji razumiju unatoč našim pogreškama i s ljubavlju prate kroz život. Daj da im mi, njihovi odrasli sinovi i kćeri, posvećujemo doličnu pažnju i pružamo potrebnu pomoć u njihovoj starosti i nemoći. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

DRUGI DAN

Molitva za pravi savjet

Bože jedini, pravi savjetniče i čovjekova mudrosti! Ti nas savjetuješ po prorocima, apostolima i primjerom svetaca našega vremena. Savjetovao si nas Sinom svojim Isusom Kristom, ali opet u svojem traganju i kolebanju znamo zalutati od tebe i tražiti pomoć tamo gdje nema pravoga savjeta, gdje je magija i đavolska začaranost. Bože, ti si oštro upozorio Ilijine suvremenike kad su tražili savjet od idola. Čuvaj nas danas da po primjeru proroka Ilije tražimo savjet samo od tebe, u tvojoj Božanskoj mudrosti. Prepuštamo se, vodstvu tvoje Božanske providnosti. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

Molitva za spoznaju volje Božje

Bože, naši životni putovi često su nesigurni. I mi se pitamo kuda ćemo krenuti. Bez tebe smo nemoćni izabrati pravi put. Ti si Iliji u njegovim nesigurnim vremenima udijelio sigurnost i hrabrost da krene tvojim putom. Nama danas pokaži put kojim ćemo krenuti u spasonosnu budućnost. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

TREĆI DAN

Molitva za strpljivost

Bože, ti si dodijelio veliku strpljivost proroku Iliji da može podnijeti dugu borbu protiv zla. Na koncu si ga nagradio uslišivši njegovu usrdnu molitvu. Udijeli i nama danas strpljivosti u iščekivanju da uslišiš molitvu našu. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

Molitva za obnovu duha i tijela

Bože, Ilija je bio obnovitelj tvojega naroda. Po njegovu zagovoru učini i nas bijelima i čistima da te obnovljeni u čistoći duha i tijela možemo uvijek slaviti i hvaliti. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

ČETVRTI DAN

Molitva za obraćenje

Bože, prorok je Ilija nepokorne ljude privodio k tebi. Obrati nas osobno da bismo u Ilijinu duhu služili tebi, te da bismo svojim primjerom mogli i druge ljude obratiti k tebi. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

Molitva za zajednicu Isusovih učenika

Gospodine Isuse Kriste, ti si okupljao oko sebe ljude. Rado si se družio s apostolima, prorocima, s djecom i odraslima i svim potrebnima. Ti si bio milina Oca nebeskoga. I danas zajednicu svojih vjernika, okupljenu oko apostola našega vremena, saberi oko sebe. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

PETI DAN

Molitva za duhovna zvanja

Bože, vodstvo svoga naroda prepustio si pastirima, vođama, apostolima, prorocima i svojim duhovnim svjedocima. I u naše vrijeme svojom moćnom providnošću nadahni mladiće i djevojke koji će te slijediti u službi predvodnika kršćanskih zajednica i svjedoka duhovnih vrijednosti u našem vremenu. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

Molitva za prijatelje

Prijatelj prijatelja ne ostavlja. Elizej iz prijateljskih razloga nije ostavljao Iliju, nego ga je pratio do kraja. Bože, kao što si Iliji dao Elizeja za prijatelja, udijeli i nama prijatelje s kojima ćemo biti prijatelji do kraja. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

ŠESTI DAN

Molitva za duh gostoprimstva

Isuse, ti si u svojem rodnom kraju spominjao Iliju kao primjer kojega primaju stranci, a odbacuju sunarodnjaci. I ti si sam doživio odbačenost od svojih susjeda. Udijeli nam duh gostoprimstva i neka nitko ne bude beskućnik pod krovom naših kuća i srdaca. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

Molitva za prognanike i izbjeglice

Bože, često se dogodi da ljudi ljudima smetaju, da jedni druge progone s rodnih ognjišta, da jedni drugima zažele da ih više nema među živima. Smiri, Bože, strasti u ljudskim srcima. Udijeli nade onima koji su prognani. Otvori naša srca i domove za prognaničke potrebe. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

SEDMI DAN

Molitva za gladne u svijetu

Bože, ti si po proroku Iliji na čudesan način umnožio brašno i ulje, koji su uz vodu osnovne namirnice za čovjekovu hranu. Ne dopusti da igdje u svijetu među ljudima vlada glad i neimaština, neka svi ljudi imaju dovoljno hrane za zdravo prehranjivanje. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

Molitva za bolesnike

Bože koji si uslišio proroka Iliju, vrativši od mrtvih sina udovice iz Sarfate sidonske. Molimo te, počuj i naše molitve upućene za naše bolesne. Daruj im zdravlje duše i tijela da te mogu slaviti i tebi jedinomu služiti poput proroka Ilije. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

OSMI DAN

Molitva protiv nepravednoga bogaćenja

Gospodine, Bože naš, muče nas nepravde što ih ljudi ljudima čine. Ljudi se u svojem zlu nepravedno bogate i kradu, misle da će novim nepravdama ispraviti stare. Bože, neka po zagovoru proroka Ilije zavlada pravda u svijetu. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

Molitva za kišu

Svemogući vjekovječni Bože, ti si gospodar vjetru, moru, kišnom nevremenu, gradu i tuči. Ti si po proroku Iliji, gospodario i kišom i kaznenom sušom. Mi te usrdno molimo, pogledaj na nas, usjeve naše, polja i njive te nam po svojoj božanskoj milosti daj spasonosnu kišu, a spriječi tuču, vjetar i krupu. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

DEVETI DAN

Molitva za posebne potrebe

Bože, tvoji proroci su ti vapili: Uslišaj, uslišaj. I mi danas u našim posebnim potrebama, vičemo puni uzdaha i nadanja: Usliši nas, usliši, Bože naš! Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

Molitva za učenike i škole

Sveti proroče Ilija, ti si uočio značenje škole i pouke. Onda kada si ostao sam od proroka, okupio si oko sebe mlade ljude i počeo ih spremati za proročku službu u narodu Božjem. Danas te molimo za naše škole, za učenike i učitelje, nastavnike i profesore. Neka škole budu mjesto stjecanja vrlina, znanja i ljudskoga umijeća. Svojim zagovorom otkloni iz naših škola sve ono što ne vodi ljudskom i duhovnom sazrijevanju mladih. Daj da učitelji budu mladima uzor poštenja i odgovornosti i da budu dolično plaćeni za svoj trud. Udijeli da se, po razvoju znanosti, u školama i na učilištima umanjuje siromaštvo među ljudima. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

Zaključak:

Bože, Gospodaru života i smrti. Ti si bio slava proroku Iliji. Ti si ga proslavio i u trenucima odlaska s ovoga svijeta. Svjesni tvoje nazočnosti u životu i smrti, skrušeno te molimo, budi nam milostiv na času naše smrti, primi nas u vječnu slavu gdje te slave svi proroci i sveti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Biblijske litanije u čast proroku Iliji

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Oče, nebeski Bože, Smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, Majko Božja, Moli za nas!

Sveta Marijo, Kraljice proroka,

Sveti Ilija, čovječe Božji,

Sveti Ilija, slugo Božji,

Sveti Ilija, vjesniče volje Božje,

Sveti Ilija, proroče Boga živoga,

Proroče istiniti,

Proroče neustrašivi,

Proroče osamljeni i poniženi,

Proroče, koji ponizno priznaješ da nisi bolji od otaca svojih,

Proroče, koji dopuštaš da te Duh Božji vodikamo on hoće,

Proroče, kojega je Bog uslišavao,

Proroče, po kojemu Bog ozdravlja bolesne,

Proroče, koji slušaš zapovijedi Božje,

Proroče, spremni na dalek životni put po riječi Božjoj,

Proroče, kojemu se Bog ukazuje u šapatu blagog lahora,

Proroče, koji revnuješ za Boga nad vojskama,

Proroče, koji blago prenosiš poruku nemoćnoj udovici,

Proroče, koji ne dopuštaš da Božji sljedbenici gladuju,

Proroče, koji hrabro prenosiš poruku moćnomu kralju,

Proroče, koji gradiš žrtvenike Imenu Božjemu,

Proroče, koji se klanjaš Bogu pravomu,

Proroče kojega nitko podjarmiti nije mogao,

Proroče, koji uklanjaš idole iz svoga naroda,

Proroče, koji moliš Boga da obrati srca odmetnička,

Proroče, koji odvažno prekoravaš upropastitelje naroda,

Proroče, koji opominješ ljude zbog grijeha njihovih,

Proroče, koji odvraćaš ljude da ne savijaju koljena pred idolima,

Proroče, koji nagovaraš silnike da se pokaju,

Proroče, koji navješćuješ život mrtvima

Navjestitelju hrane ljudske kao dara Božjega

Navjestitelju kiše kao dara nebeskoga

Svjedoče pravde i opomene Božje

Svjedoče ljubavi i milosrđa Božjega

Proroče, koji si živi dokaz uslišane pokore i žrtve

Proroče, koji si dokaz uslišane molitve

Proroče, koji si stajao uz Isusa na dan njegova Preobraženja

Proroče koji si duha svojega dao proroku Elizeju

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se!

Moli za nas, sv. Ilija proroče,

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, ti si pozvao proroka Iliju da pred tvojim licem živi i za tvoju slavu revnuje. Daj i nama, svojim slugama i službenicama, da vazda tražimo tvoje lice i budemo svjedoci tvoje ljubav. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Izvor: Medjugorje-info.com

Poveznica: https://www.medjugorje-info.com/devetnice/pridruzite-se-devetnica-svetom-iliji-proroku

Foto/ Izvor: Zupajastrebarsko.hr

/Misija FRAMOST/