Framost misija i ciljevi

FRAMOST -MOST povezuje ljude i prostore, a ne razdvaja ih!

 • Mostom dolazimo na drugu stranu, dotičemo drage prijatelje, druge i drugačije osobe, ljude i prostore
 • Mostovi povezuju i spajaju ljude i obale…
 • Riječi… spajaju ljude kao mostovi… (Miroslav Krleža)

 

Ivo Andrić o mostovima

 • Ostavi bar jedan most između srca i mene.
 • „Od svega što čovek u životnom nagnuću podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrjednije od mostova. Oni su važniji od kuća, svetiji od hramova. Svačiji i prema svakom jednaki, korisni, podignuti uvijek smisleno, na mjestu na kome se ukrštava najveći broj ljudskih potreba, istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno i zlo.“
 • „Svi su oni u biti jedno i podjednako vrijedni naše pažnje, jer pokazuju mjesto na kome je čovek naišao na zapreku i nije zastao pred njom, nego je savladao i premostio kako je mogao, prema svome shvaćanju, ukusu, i prilikama kojima je bio okružen.“
 • „Tako, svuda u svijetu, kamo god moja misao krene ili stane, nailazi na vjerne i ćutljive mostove, kao na vječitu i vječno nezasićenu ljudsku želju da se poveže, izmiri i spoji sve što iskrsne pred našim duhom, očima i nogama, da ne bude djeljenja, protivnosti ni rastanka.“
 • „Sve čime se ovaj naš život kazuje – misli, napori, pogledi, osmijesi, riječi, uzdasi – sve to teži ka drugoj obali, kojoj se upravlja, kao cilju, i na svakoj tek dobiva svoj pravi smisao. Sve to ima nešto da savlada i premosti: nered, smrt ili nesmisao. Jer, sve je prelaz, most čiji se krajevi gube u beskonačnosti, a prema kom su svi zemni mostovi samo dječje igračke, blijedi simboli. A SVA JE NAŠA NADA S ONE STRANE.“

 

Ciljevi i djelatnost Misije Framost –  Poveznica baštine ljudi i prostora

 • očuvanje i podizanje duhovne svijesti i identiteta pojedinaca, ljudi i krajeva, u skladu s baštinom i tradicijom
 • očuvanje spomeničke baštine i njezina izgradnja i nadogradnja u skladu s baštinom i tradicijom ljudi i prostora
 • humanitarni rad i briga o čovjeku svih starosnih doba prema svojim mogućnostima i u skladu s baštinom i tradicijom
 • promicanje baštine i tradicije kroz folklor i druge srodne sekcije
 • rekreacija i poticanje kreativnosti i nadarenosti pojedinaca i zajednice u skladu s baštinom i tradicijom ljudi i prostora
 • organiziranje smotri, festivala, koncerata, izložbi radova, radionica, seminara i drugih srodnih aktivnosti u skladu s baštinom i tradicijom
 • organiziranje susreta i savjetovanja na temu kulturne baštine i identiteta
 • organiziranje seminara i drugih susreta znanstvenog i studijskog karaktera
 • njegovanje i očuvanje narodnih običaja zavičaja, a posebice tradiciju glazbovanja i pjevanja
 • širenje svijesti kod građana o potrebi kulture i baštine s posebnim naglaskom na hrvatsku tradiciju
 • organiziranje tradicionalnih i drugih društvenih igara
 • suradnja sa školama i drugim institucijama koje se brinu za očuvanje kulture, identiteta i baštine Hrvata
 • suradnja s domaćim i međunarodnim organizacijama
 • promicanja održivog razvoja, unapređenja međuljudskih odnosa i kvalitete života
 • promicanje hrvatske književnosti i jezika u javnom životu, školama, obiteljima i sredstvima priopćavanja
 • očuvanje i promicanje narodnih igara, plesova i običaja hrvatskog naroda
 • promicanje duhovne tradicije, čuvanjem i njegovanjem njene izvornosti i osobitosti
 • kulturne, informativne, športske i zabavne aktivnosti
 • pomagati članove i suradnike, učenike i studente, znanstvenike, umjetnike i književnike
 • informiranje javnosti o djelatnostima i aktivnostima Udruge
 • organiziranje izložbi, pisanje peticija, demonstracija u interesu Udruge i drugih oblika promocije rada Udruge
 • organiziranje predavanja, javnih tribina, koncerata, priredbi, tečajeva, okruglih stolova, javnih debata, raznih kulturnih zbivanja, radionica za djecu, mlade i članove Udruge, te sportskih zbivanja
 • okupljanje građana, a poglavito mladih koji se žele baviti kulturnim, ekološkim, znanstvenim, informacijskim i društvenim akcijama te pomagati iste
 • zaštita okoliša i održivi razvoj;
 • informiranja građana o temama s područja zaštite prirode i okolišaširenja kulture življenja i zdravlja
 • zaštite prirodne sredine kao cjeline za život i uživanje
 • razvijanje svijesti kod građana i mladeži o potrebi zaštite okoliša, kroz provedbu akcija sa ciljem promicanja zaštite okoliša, kako u odgojnom tako i u obrazovnom procesu
 • izdavanje i prodaja knjiga, časopisa, biltena, brošura, letaka, audio i video kazeta, CD-a i drugih nosača informacija, kao i suradnja na izdavanju javnih glasila, te svih drugih oblika promotivnog materijala iz područja djelatnosti Udruge sukladno zakonu
 • izrada i prodaja suvenira, glazbala i drugih različitih rukotvorina
 • razvijanje svijesti kod građana i mladih o potrebi zaštite kulturne baštine, kako u odgojnom tako i u obrazovnom procesu
 • izvještavati javnost o zaštiti kulturne baštine, te pružati potporu i pomoć davanjem prijedloga pri povezivanju sustava i institucija zaštite kulturne baštine BiH s međunarodnim institucijama i sličnim asocijacijama
 • sudjelovanje i suradnja na domaćim, međunarodnim i sl. skupovima koji su u vezi s ciljevima i djelatnosti Udruge
 • poticanje državnih ministarstava, županijskih odjela, ureda, zavoda na suradnju i pomoć davanjem mišljenja, primjedbi, sugestija glede donošenja pravnih propisa o zaštiti kulturne baštine
 • suradnja s državnim ustanovama te nevladinim organizacijama u svrhu promicanja i ostvarivanja navedenih ciljeva
 • druge aktivnosti sukladno aktima Udruge

Misao tjedna

Planinu će pomaknuti samo onaj tko je na početku pomicao kamenčiće.

Kineska poslovica