Foto/ Izvor: Zupajastrebarsko.hr

Sveta Marija Goretti, mučenica čistoće, čiji spomendan danas slavimo, najmlađa je svetica u povijesti Katoličke Crkve. Najveće čudo koje je učinila bilo je obraćenje njenog ubojice.

MOLITVA SVETOJ MARIJI GORETTI

Sveta Marijo Goretti, tvoje svjedočanstvo života tako nam je potrebno!

Ti, koja si obranila dostojanstvo žene, ne htijući biti upotrijebljena kao predmet strasti bez srca i bez ljubavi, ti, koja si shvatila osnovnu razliku između slobode i sebičnosti, zagrmjela si snagom svoje krvi: zlo je zlo jer čini zlo.

Ti, koja si branila pravu ljubav, ljubav koja se rađa iz čistoće i procvate u iskreno darivanje sebe, ljubav koja zna prihvatiti djecu u slavlju koje se zove obitelj, moli za mlade i odrasle današnjice koji su u opasnosti da zaborave ljubiti.

Moli da čistoća srca bude prepoznata kao sloboda od sebičnosti, kao obećanje svakoga mogućeg dara, kao uvjet da bi se moglo ljubiti onako kako ljubi Bog, koji je Ljubav.

Sveta Marijo Goretti, moli za nas!

Više o svetici dana doznajte u našoj rubrici SVETAC DANA, klikom na poveznicu: http://www.framost.com/2024/07/06/6-srpnja-sveta-marija-goretti-djevica-i-mucenica-2/

/Misija FRAMOST/