XIV. tjedan kroz godinu

Srijeda, 10. 7. 2024., svagdan

IMENDANI: Feliks, Srećko, Filip, Rufina, Viktorija

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: Hoš 10,1-3.7-8.12; Ps 105,2-7; Mt 10,1-7

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova!”, Mt 10,1-7

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme…

Dozva Isus dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.

A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani s Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.

Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: ”K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’ ”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/