Sinoć su, nakon redovne večernje mise u Cimu, održale koncert mlade glazbenice, Nika Zubac – violina uz klavirsku pratnju prof. Silvije Vukojević te Ines Radoš – klavir.

Čestitamo!

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/