XXX. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 30. 10. 2023., svagdan

IMENDANI:  Marcijan, Marcel, Marsela, Klaudije, Gerard

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena   

ČITANJA: Rim 8,12-17; Ps 68,2.4.6-7ab.20-21; Lk 13,10-17

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Nije li ovu kćer Abrahamovu trebalo odriješiti od spona u dan subotni?”, Lk 13,10-17

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne je subote naučavao Isus u nekoj sinagogi. Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: ”Ženo, oslobođena si svoje bolesti!” I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.

Nadstojnik sinagoge — ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio — govoraše mnoštvu: ”Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotni!”

Odgovori mu Gospodin: ”Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni?”

Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio.

Riječ Gospodnja.

 

Izvor: /hilp.hr/

Foto: Franjevačka samostanska crkva sv. Petra i Pavla u Mostaru

/Misija FRAMOST/