Foto: Muzej Hercegovine Mostar; preuzeto s: Bljesak.info

Odjel Muzeja Hercegovine Mostar pripremio je projekt konzervacije i prezentacije kasnoantičke bazilike u Cimu. Prostor je namijenjen za okupljanje, relaksaciju, prezentaciju spomenika, odnosno da se mjesto oživi i približi kako posljetiteljima tako i stanovnicima ovog mjesta, piše portal Bljesak.info.

Što je u planu…

U planu su konzervatorski radovi na bazilici, vanjsko uređenje, iluminacija i prezentacija bazilike te hortikulturno uređenje.

Projekt je uradio Urbing d.o.o. Sarajevo studio za projektovanje i consulting / 3D prikaz.

Podsjećamo, krajem prošle godine završila je druga faza revizijskih arheoloških iskopavanja na nalazištu starokršćanske crkve u Cimu.

Povod istraživanjima, kako je za Bljesak.info ranije potvrdio pročelnik studija Arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru doc.dr.sc. Tino Tomas, vezan je za rezultate istraživanja iz prošle 2022. godine, osobito geofizičkih istraživanja, koja su ukazala na mogućnost postojanja više neistraženih grobova na prostoru crkve.

Sedam grobova

”Ove godine pronađena su ukupno četiri groba, jedan na prostoru narteksa (pravokutnog predvorja na zapadnom dijelu crkve), te još tri groba na prostoru protezisa (jedne od pomoćnih prostorija podignute uz južnu stranu naosa crkve). Svi novopronađeni grobovi imali su više-manje ujednačenu arhitekturu u vidu izduženih pravokutnih škrinja izrađenih od četiri uspravno postavljene kamene ploče koje su bile prekrivene sa jednom ili više pokrovnih ploča dodatno zabrtvljenih žbukom”, navodi Tomas, arheolog koji je bio na čelu ovog istraživanja.

Ono što se još ističe kao zanimljiv i vrijedan nalaz sa protekle istraživačke kampanje je i nalaz ukrašenog kamenog pilastra, koji je kao spolija bio ugrađen u zapadnu, užu stranicu jednog od grobova s prostora protezisa.

Isto tako, prilikom istraživanja pronađeno je i dosta tzv. pokretne arheološke građe koja korespondira s vremenom kasne antike, tj. vremenom korištenja crkve – kao što su ulomci staklenih recipijenata i svjetiljki, te ulomci tipične kanelirane keramike i dr.

O svemu više doznajte na: https://bljesak.info/kultura/flash/cimska-bazilika-u-novom-ruhu/446988

Foto: Muzej Hercegovine Mostar; preuzeto s: Bljesak.info

Izvor: Bljesak.info

Vezani članci: 

Glavni projekat konzervacije i prezentacije kasnoantičke bazilike u Cimu – Muzej Hercegovine

FOTO Evo kako će Cimska bazilika izgledati u novom ruhu ~ Goranci online

/Misija FRAMOST/