S prvim danom škole počinju i probe za sve grupe, kao i upisi za nove članove:

  • Mali ansabl – 18:00 (do 4. razreda osnovne škole)
  • Srednji ansambl – 19:00 (od 5. – 8. razdreda osnovne škole)
  • Seniorski ansambl – 20:00

Probe se održavaju u dvorani Bratovštine Sv. Franje u Ilićima.