Kontakt

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “SV. ANTE – CIM” MOSTAR

Adresa: Treće Cimske bojne b.b. /Dom sv. Ante – Cim/ BiH – 88 000 Mostar

Telefon:

+387 36 341 941

+387 63 311 240

E – mail: hkud.sv.ante@tel.net.ba

facebook: HKUD sv-Ante Cim

instagram: hkud.sv.ante.cim

 

Predsjednik: Budimir Bošnjak, E – mail: budimir1303@net.hr

Potpredsjednik: Marinko Jurić

Koreograf i umjetnički ravnatelj: Marinko Jurić

Voditelj Misije: fra Luka Marić