FRAMOST – Misija i ciljevi

Framost – Misija poveznica ….

Nakon 25 godina od obnovljenja Društva sv. Ante (1993.) i našega rada kroz udruge: HKUD ”SV.ANTE-CIM”, BRATOVŠTINA BRATA FRANJE-ILIĆI I MOLITVENO KULTURNA ZAJEDNICA SV.BARBARA-RUDNIK pristupilo se preustroju rada Misije.

MISIJA FRAMOST je, kako joj i samo ime kaže, POVEZNICA baštine ljudi i prostora i objedinjuje rad udruga koje ostaju djelatne, ali sada pod krovnom udrugom

”FRAMOST – MISIJA POVEZNICA BAŠTINE LJUDI I PROSTORA”

Adresa i sjedište je:

Ul. Treće Cimske bojne b.b., Dom sv. Ante-Cim,88 000 Mostar, BiH

Udrugom ravnaju:   

 • Voditelj Misije
 • PREDSJEDNIK:                       
 • DOPREDSJEDNIK:     
 • TAJNIK:                      
 • SKUPŠTINA
 • Upravni odbor    
 • Nadzorni odbor

Temeljem Statuta i pravnog ustroja Misija ima svoj žiro račun, ID broj, dva pečata i ostale uobičajene pojedinosti …

UDRUGA ima i svoj interni ustroj kroz CENTRE, OGRANKE i SAVJETE

Udruge i centri su:

CIM: HKUD„SV.ANTE – CIM“

ILIĆI: BRATOVŠTINA BRATA FRANJE – ILIĆI

RUDNIK: MOLITVENO – KULTURNA ZAJEDNICA SV. BARBARA – RUDNIK

 

Adresa:

Ul. Treće Cimske bojne bb – Cim (Dom sv. Ante – Cim) Mostar, BiH;

tel/fax: 036/341-941;

E-mail: framost.misija@gmail.com

hkud.sv.ante@tel.net.ba

www.framost.com

facebook: Bratovština brata Franje / HKUD sv-Ante Cim

 

 

Napominjemo:

 • BRATOVŠTINA SVETOG ANTE U MOSTARU nastala je 1872. godine u Franjevačkom samostanu u Mostaru kao vid djelatnosti za potrebe tadašnjeg svekolikog pučanstva.
 • 1993. godine, na temeljima toga drevnog Društva, obnovljeno je i osnovano HKUD ”SV. ANTE – CIM” MOSTAR s ograncima HKUD ”BRATOVŠTINA BRATA FRANJE – ILIĆI” MOSTAR I MOLITVENO-KULTURNA ZAJEDNICA ”SVETA BARBARA – RUDNIK” MOSTAR.

Navedene udruge su uspješno djelovale punih 25 godina i dočekale su svoj srebrni jubilej, 25 godina rada za opće dobro ovdašnjega puka.

***

Kako je život često poput ormara kojeg moramo presložiti i očistiti od stvari koje nam više ne trebaju, pristupilo se preslagivanju i objedinjavaju djelatnosti, života i rada navedenih udruga, pa je poradi toga ustrojena FRAMOST – MISIJA POVEZNICA BAŠTINE LJUDI I PROSTORA, koja je, na svoj način, pojednostavljeni nastavak djelovanja navedenih udruga rada i aktivnosti, te se može reći kako je FRAMOST – MISIJA POVEZNICA BAŠTINE LJUDI I PROSTORA i pravni i stvarni nastavak života i rada navedenih udruga.

***

FRAMOST je, dakle, MOST koji povezuje ljude i prostore!

 • Mostom dolazimo na drugu stranu, dotičemo drage prijatelje, druge i drugačije osobe, ljude i prostore
 • Mostovi povezuju i spajaju ljude i obale…
 • Riječi… spajaju ljude kao mostovi… (Miroslav Krleža)

***

Ivo Andrić o mostovima

 • Ostavi bar jedan most između srca i mene.
 • „Od svega što čovjek u životnom nagnuću podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrjednije od mostova. Oni su važniji od kuća, svetiji od hramova. Svačiji i prema svakom jednaki, korisni, podignuti uvijek smisleno, na mjestu na kome se ukrštava najveći broj ljudskih potreba, istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno i zlo.“
 • „Svi su oni u biti jedno i podjednako vrijedni naše pažnje, jer pokazuju mjesto na kome je čovjek naišao na zapreku i nije zastao pred njom, nego je savladao i premostio kako je mogao, prema svome shvaćanju, ukusu, i prilikama kojima je bio okružen.“
 • „Tako, svuda u svijetu, kamo god moja misao krene ili stane, nailazi na vjerne i ćutljive mostove, kao na vječitu i vječno nezasićenu ljudsku želju da se poveže, izmiri i spoji sve što iskrsne pred našim duhom, očima i nogama, da ne bude dijeljenja, protivnosti ni rastanka.“
 • „Sve čime se ovaj naš život kazuje – misli, napori, pogledi, osmijesi, riječi, uzdasi – sve to teži ka drugoj obali, kojoj se upravlja, kao cilju, i na svakoj tek dobiva svoj pravi smisao. Sve to ima nešto da savlada i premosti: nered, smrt ili nesmisao. Jer, sve je prijelaz, most čiji se krajevi gube u beskonačnosti, a prema kom’ su svi zemni mostovi samo dječje igračke, blijedi simboli. A SVA JE NAŠA NADA S ONE STRANE.“

***

Ciljevi i djelatnost

Misije Framost –  Poveznice baštine ljudi i prostora

 • očuvanje i podizanje duhovne svijesti i identiteta pojedinaca, ljudi i krajeva, u skladu s baštinom i tradicijom
 • očuvanje spomeničke baštine i njezina izgradnja i nadogradnja u skladu s baštinom i tradicijom ljudi i prostora
 • humanitarni rad i briga o čovjeku svih starosnih doba prema svojim mogućnostima i u skladu s baštinom i tradicijom
 • promicanje baštine i tradicije kroz folklor i druge srodne sekcije
 • rekreacija i poticanje kreativnosti i nadarenosti pojedinaca i zajednice u skladu s baštinom i tradicijom ljudi i prostora
 • organiziranje smotri, festivala, koncerata, izložbi radova, radionica, seminara i drugih srodnih aktivnosti u skladu s baštinom i tradicijom
 • organiziranje susreta i savjetovanja na temu kulturne baštine i identiteta
 • organiziranje seminara i drugih susreta znanstvenog i studijskog karaktera
 • njegovanje i očuvanje narodnih običaja zavičaja, a posebice tradiciju glazbovanja i pjevanja
 • širenje svijesti kod građana o potrebi kulture i baštine s posebnim naglaskom na hrvatsku tradiciju
 • organiziranje tradicionalnih i drugih društvenih igara
 • suradnja sa školama i drugim institucijama koje se brinu za očuvanje kulture, identiteta i baštine Hrvata
 • suradnja s domaćim i međunarodnim organizacijama
 • promicanja održivog razvoja, unapređenja međuljudskih odnosa i kvalitete života
 • promicanje hrvatske književnosti i jezika u javnom životu, školama, obiteljima i sredstvima priopćavanja
 • očuvanje i promicanje narodnih igara, plesova i običaja hrvatskog naroda
 • promicanje duhovne tradicije, čuvanjem i njegovanjem njene izvornosti i osobitosti
 • kulturne, informativne, športske i zabavne aktivnosti
 • pomagati članove i suradnike, učenike i studente, znanstvenike, umjetnike i književnike
 • informiranje javnosti o djelatnostima i aktivnostima Udruge
 • organiziranje izložbi, pisanje peticija, demonstracija u interesu Udruge i drugih oblika promocije rada Udruge
 • organiziranje predavanja, javnih tribina, koncerata, priredbi, tečajeva, okruglih stolova, javnih debata, raznih kulturnih zbivanja, radionica za djecu, mlade i članove Udruge, te sportskih zbivanja
 • okupljanje građana, a poglavito mladih koji se žele baviti kulturnim, ekološkim, znanstvenim, informacijskim i društvenim akcijama te pomagati iste
 • zaštita okoliša i održivi razvoj;
 • informiranja građana o temama s područja zaštite prirode i okolišaširenja kulture življenja i zdravlja
 • zaštite prirodne sredine kao cjeline za život i uživanje
 • razvijanje svijesti kod građana i mladeži o potrebi zaštite okoliša, kroz provedbu akcija sa ciljem promicanja zaštite okoliša, kako u odgojnom tako i u obrazovnom procesu
 • izdavanje i prodaja knjiga, časopisa, biltena, brošura, letaka, audio i video kazeta, CD-a i drugih nosača informacija, kao i suradnja na izdavanju javnih glasila, te svih drugih oblika promotivnog materijala iz područja djelatnosti Udruge sukladno zakonu
 • izrada i prodaja suvenira, glazbala i drugih različitih rukotvorina
 • razvijanje svijesti kod građana i mladih o potrebi zaštite kulturne baštine, kako u odgojnom tako i u obrazovnom procesu
 • izvještavati javnost o zaštiti kulturne baštine, te pružati potporu i pomoć davanjem prijedloga pri povezivanju sustava i institucija zaštite kulturne baštine BiH s međunarodnim institucijama i sličnim asocijacijama
 • sudjelovanje i suradnja na domaćim, međunarodnim i sl. skupovima koji su u vezi s ciljevima i djelatnosti Udruge
 • poticanje državnih ministarstava, županijskih odjela, ureda, zavoda na suradnju i pomoć davanjem mišljenja, primjedbi, sugestija glede donošenja pravnih propisa o zaštiti kulturne baštine
 • suradnja s državnim ustanovama te nevladinim organizacijama u svrhu promicanja i ostvarivanja navedenih ciljeva
 • druge aktivnosti sukladno aktima Udruge
Osmrtnica.ba banner Hercegovackiportal.com banner Grude.com banner Radio-medjugorje.com banner Brotnjo.info banner

Misao tjedna

“Iskustvo nas uči da cijenimo one rijetke ljude koji nas štuju zbog onoga što jesmo…” (Gail Godwin)

“Od kakve nam je pomoći netko kome se možemo obratiti samo biranim riječima?” (Elizabeth Bibesco)
Logo footer - www.framost.com

Mostar: Cim - Sv.Ante | Ilići - Sv.Franjo | Rudnik - Sv.Barbara
Smrčenjaci-Gospa Snježna | Vrelo R.-Majka Božja | Orlac-Sv. Lovre | Miljkovići-Sv.Ivan Krstitelj


Crkve - www.framost.com