Tradicionalnom svetom Misom na O’taru (Bile) posvećenom lovcima započela je lovna sezona. Uz  fra Milu Vlašića koncelebrirali su fra Stanko Pavlović i fraMartin Planinić a za bogatu trpezu uz lovački ručak pobrinuli su se sami lovci.Svoj ovogodišnji urod na Bilima predstavilo je i nekolicina mještana.