U sklopu Bratovštine Nikole Tavelića na Buni održan je 11. sajam vina.
Nagrade su osvojili:

Bijela vina:
1.Mile Babić
2.Vinko Lupi
3.Marinko Puljić-Mega

Crna vina:
1.Marinko Puljić-Mega
2.Slavko Cvitković
3.Ivo Lovri