hil-mostar

Osamnaesti tradicionalni susreti Hrvatske izvandomovinske lirike u Mostaru su okupili pjesnika iz cijeloga svijeta i probudili brojne emocije.

Na susretu su sudjelovali Ivanka Madunić Kuzmanović, Ivanka Sabolić Rukavina, Suzana Tkalčić, Željka Marija Čorak, Branka Grakalić, Nadica La Rosa, Nasja Bošković Mayer, Ivan Župa, Pero Rotim, Ana Petrović, Mate Tafra, Florijan Bebić, Angi Luburić, Nada Šarić, Ivan Sivrić, Miljenko Stojić, Marina Kljajo Radić, Ivan Vrljić, Marela Jerkić Jakovljević, Antun Lučić, Grgo Mikulić, Ivan Baković, Joso Živković i Anita Martinac.

U glazbenom dijelu nastupio je gudački kvartet Simfonijskog orkestra Mostar.