Gospa snježna Smrčenjaci 2018

5. kolovoza je dan Gospe od Snijega ili Gospe Snježne. Toga datuma, već tradicionalno se u crkvici Gospe Snježne na Smrčenjacima održava svečana sveta misa.

Malo je poznato o povijesti te crkve, zato donosimo podatke iz 19. stoljeća.

O postojanju crkve Gospe Snježne ili Marije od Snijega na Smrčenjacima piše povjesničar i graditelj fra Petar Bakula /1816.-1873./ u knjizi Hercegovina franciskana iz svog vremena, str.99.

‘’…u obližnjem zapadnom selu Ilići bile su dvije stare crkve, jedna kod vrela Babun u Ilićima sv. Ruže Viterbijske … i druga na Smrčenjacima Gospe Snježne, koja se pretvorila u ruševine.’’ … crkva je bila u sklopu srednjovjekovnog kršćanskog groblja sa stećcima.”

Na sadašnjoj crkvi u Smrčenjacima, koju su franjevci sa svojim pukom neposredno pred rat, (koncem ‘80-tih i početkom ‘90-tih) dijelom obnovili, a dijelom nanovo izgradili i u poratnom vremenu dograđivali, stoji uklesano:

’U ime Oca i Sina i Svetoga Duha: Ljubavlju harnih
predaka, pod brižnom skrbi fratara, ukopno si naše
mjesto i svetište Gospe od Snijega. Od starih hrvatskih
vremena ime ti Smrčenjaci sa srcem sraslo. I
ljubavi se kidale nisu, da i danas fratar s pukom, pod
križevima svojih najmilijih, ovom crkvicom, spomen
na vjeru svetu rimokatoličku, svoje korijene hrvatske,
na tebe i svu povijest tako krvavu i tešku čuva!’’

/Misija – FRAMOST/