Sunčana strana Federacije, 2018.

HKUD “sv. Ante – Cim” Mostar sudjelovalo je na smotri folkora na platou franjevačkog samostana u Mostaru koju organizira Sunčana strana Federacije. Uz njih nastupili su i KUD “Bijelo Polje” te HKUD “Rodoč”. 

/Misija – FRAMOST/