franjevački samostan Tolisa, 2018

Članovi HKUD-a sv. Ante Cim prilikom nedavnog gostovanja na III. reviji narodnih nošnji BiH, posjetili su i Franjevački samostan u Tolisi i muzej “Vrata Bosne”.
Donosimo vam nekoliko zanimljivih podataka o samostanu:
Franjevački samostan i crkva Uznesenja Marijina u Tolisi,  Fra Martin Nedić je fermen o gradnji crkve dobio iz Carigrada 1864 . godine a iste godine i započeta gradnja koju je podupirao i pomogao biskup Strossmayer. U cijelosti je dovršena 1881. godine, dimenzija 58×20 u koju je utrošeno 930 909 komada opeke i 86 000 crijepova. God. 1896. nabavljene su orgulje (13 registara) iz crkve sv. Petra i Pavla u Osijeku, a sagradio ih je Caspar Fischer u Apatinu 1800. godine. 

Najposebni dio samostana je muzej i knjižnica, a u sklopu muzeja velika etnografska zbirka i prikaz raznih običaja Bosanske Posavine.

/Misija – FRAMOST/