Listić FRAMOST br. 3/2019

2. ožujka 2019. | Framost - listić

U novom broju listića Framost čitajte o pokladama i početku korizme, riječ Božiju u ulomcima kao i razna promišljanja.

Listić FRAMOST br. 3/2019

/Misija FRAMOST/

Misao tjedna

Planinu će pomaknuti samo onaj tko je na početku pomicao kamenčiće.

Kineska poslovica