U novom broju listića Framost čitajte o pokladama i početku korizme, riječ Božiju u ulomcima kao i razna promišljanja.

Listić FRAMOST br. 3/2019

/Misija FRAMOST/