Listić FRAMOST br. 4/2019

17. ožujka 2019. | Framost - listić

Donosimo novi broj listića FRAMOST, u kojem čitajte Riječ Božju u ulomcima, iskustva života, najkraći put križa te obavijesti kroz tjedan.

Listić FRAMOST br. 4/2019

/Misija FRAMOST/

Misao tjedna

Planinu će pomaknuti samo onaj tko je na početku pomicao kamenčiće.

Kineska poslovica