Listić FRAMOST br. 6/2019

20. travnja 2019. | Framost - listić

Donosimo vam uskrsni broj listića FRAMOST u kojem donosimo aktualne teme iz naših franjevačkih zajednica.

Preuzmite, čitajte, dijelite…

Listić FRAMOST br. 6/2019

/Misija FRAMOST/

Misao tjedna

Planinu će pomaknuti samo onaj tko je na početku pomicao kamenčiće.

Kineska poslovica