Listić FRAMOST br. 8/2019

19. svibnja 2019. | Framost - listić

Donosimo vam novi broj listića FRAMOST koji je u potpunosti posvećen majci.

Listić FRAMOST br. 8/2019

/Misija FRAMOST/

Misao tjedna

Planinu će pomaknuti samo onaj tko je na početku pomicao kamenčiće.

Kineska poslovica