Buna - smotra 2019

U sklopu manifestacije “Lijepa li si…” , Bratovština brata Franje na Buni koja je organizator ove manifestacije organizirala je smotru folklora i dan trešnje.

Na smotri su sudjelovali i članovi dječijeg ansambla HKUD – a “sv. Ante – Cim” Mostar, a zajedno s njima i okolna, prijateljska društva, među njima Crnašnica – Knešpolje, sveti Ante – Dretelj, sveti Marko – Vionica i pjevačka skupina mladih iz Čapljine.

foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/