Donosimo vam novi broj listića FRAMOST koji je u potpunosti posvećen proslavi i blagdanu svetog Franje Asiškog.

PREUZMITE, ČITAJTE, DIJELITE…

Listić FRAMOST br.16/2019

/Misija FRAMOST/