Društvo u desetoj osnovnoj 2019

Naša izvorna skupina Društva je na poziv Osnovne škole Petra Bakule Mostar (Deseta osnovna) sudjelovala u predstavljanju naših običaja i tradicije. Ganga, bećarac, brojnica, opisivanje nošnje samo su neke od stavki koje je naša izvorna skupina predstavila djeci. Djeca su bila oduševljena, a mi presretni. Hvala spomenutoj školi na povjerenju i pozivu.

foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/