Donosimo vam novi broj listića FRAMOST u kojem donosimo sve o Danima kruha i danima zahvalnosti za plodove zemlje, poučan tekst o sestrinskoj ljubavi kao mnoštvo drugih zanimljivosti.

Listić FRAMOST br.17/2019

Preuzmite, čitajte, dijelite…

/Misija FRAMOST/