Fotografije s tradicionalnog božićnog koncerta ‘Gradu s ljubavlju’.

https://www.facebook.com/hkudsvante.cim/posts/2652091408223366

https://www.facebook.com/hkudsvante.cim/posts/2654416317990875

https://www.facebook.com/hkudsvante.cim/posts/2656598131106027

https://www.facebook.com/hkudsvante.cim/posts/2663115633787610

/Misija FRAMOST/