Donosimo novi broj listića FRAMOST, prvi u ovoj godini u kojem čitajte:

  • BITI NA PUTU
  • BLAGOSLOV UZ POČETAK NOVE GODINE
  • BOG JE DOŠAO – RODIO SE ZA TEBE
  • NERVOZNA URA – Priča o uri i majušnom zrnu prašine koje je poremetilo njezin savršen ritam.
  • OBAVIJESTI – NEKA BUDE BJELODANO

Listić FRAMOST br.1/2020

preuzmite, čitajte, dijelite…

/Misija FRAMOST/