“Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime,
navješćujte među narodima djela njegova!
Pjevajte mu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!”

https://www.facebook.com/fra3.bogoslovi/videos/228913914861250/

Video preuzet s facebook stranice Fra3 iz Zagreba.