PROLJETNI RADOVI U DVORIŠTU CRKVE MAJKE BOŽJE U VRELU RADOBOLJE U MOSTARU. HVALA SVIMA KOJI SU SUDJELOVALI U OVOJ AKCIJI ‘POŠTUJUĆI NAPUTKE STOŽERA’.

/MISIJA FRAMOST/