Donosimo Vam novi broj listića FRAMOST koji je u potpunosti posvećen devetnci svetom Anti Padovanskom i proslavi svetog Ante u Cimu.

Preuzmite, čitajte i podijelite s drugima…

Listić FRAMOSR br.11/2020

/Misija FRAMOST/