Na uočnicu svetih Petra i Pavla i na sam dan Petrovdana svečano je u našoj franjevačkoj župi Ploče -Tepčići u Brotnju. Naime, ondje na uzvisini, visoravni iznad Dobrog Sela, poznato je jedno od najstarijih hercegovačkih svetišta, koje datira još od 1308. godine. U centru pozornosti su dva bunara i kapelica. Bunari su izgrađeni od kamena bez betona. Način takvog građenja bunara se naziva suhozidno slaganje, ćemereno slaganje kamena jedan na drugi. Prema mišljenju povjesničara tu blizu je bilo i stanište fratara koji su odatle raznosili ne samo blagoslovljenu vodu, već i Božju riječ misionirajući žitelje Broćanskog i Neretvanskog kraja.

Svaki je bunar u to doba imao svoju svrhu. Na Krstivodi u jednom je bunaru stajala voda za potrebe domaćinstva i pojenje blaga, a u drugom se nalazila blagoslovljena voda koju su raznosili žitelji sve do najudaljenijih krajeva ne samo Brotnja i Neretve već i puno dalje i šire. U najnovije vrijeme mještani Dobrog Sela, predvođeni svojim franjevcima, obnovili su ne samo spomen i liturgiju, već i objekte u kamenu od značaja na tome prostoru.

Prekrasno je to mjesto i uzvisina šumskog perivoja s kojeg se pruža predivni pogled na Brotnjo i nadalje. Svečana je ondje uočnica Petrovdana i na sam blagdan. Ganga i bećarac, zaslađeni uštipcima i domaćom kapljicom vina odatle se na poseban način daleko čuju i raznose.

/Misija FRAMOST/