“BILSKA NEDILJA” JE NEDJELJA PO PETROVDANU i taj dan je tradicionalna misa na Bilima. Još od davnih vremena, vremena osvajača i progonitelja Hrvata i katolika ovih prostora, Hrvatski i katolički narod sa svojim fratrima, sklonivši se da prežive i požive, ondje na Bilima nađoše mira i sigurnosti da slave Boga, prime krštenje, obilježe početak svog bračnog života i poukom u vjeri rimo-katoličkoj, ondje se ojačaju za novi dan, godine i stoljeća. Stoga imalo svjesniji i koji do svojih svetinja drže, a ako ikako mogu, svake godine u nedjelju po Petrovdanu onamo iziđu pribivati Bogoslužju i ostvariti svoja rodbinska, prijateljska i druga zajedništva. Misa s blagoslovom polja na Bilima ove godine je uobičajeno počela od 11,30 sati, a nakon mise i objeda zapjevala se ganga i bećarac, ali i zaigrala trusa i trojanac.

https://www.facebook.com/313365832123760/posts/2861526943974290/

Fotografije: Budimir Bošnjak i Ante Boras

/Misija FRAMOST/