RASPORED SVETIH MISA PO GROBLJIMA 2020. – FRANJEVAČKA STRANA

SUBOTA (31.10)
– Galac u 12,00 sati
– Troskoti u 14,00 sati

SVI SVETI – NEDJELJA (1.11)
– Gorica u 9,00 sati
– Kolenje u 10,30 sati
– Miljkovići u 12,00 sati
– Smrčenjaci u 15,00 sati

DUŠNI DAN – PONEDJELJAK (2.11)
– Orlac u 13,00 sati
– Sv. Ante u 15,00 sati

/Misija FRAMOST/