Donosimo vam novi broj listića FRAMOST u kojem čitajte zanimljive i korisne članke. Preuzmite, pročitajte, ali pošaljite i drugima.

Listić FRAMOST br.24/2020

/Misija FRAMOST/