Danas bi se po starom običaju slale jabuke svojim simpatijama.

“Na Stipandan jabuka se šalje, mi čuvamo običaje stare.”

/Misija FRAMOST/