Sveti Agapit je rimski mladi kršćanin iz Preneste ( današnje Palestrine kod Rima). Pretrpio je strašna tjelesna mučenja kao petnaestogodišnjaku vrijeme cara Aurelija od prefekta Antioka. Agapit je bio obješen za noge iznad zapaljene hrpe drveta, potom su ga trebali rastrgati lsvovi. No dogodilo se čudo kao kod proroka Daniela – lavivi su mu prišli i prislonili se uz njega. Na krajui mu je odrubljena glava. Nad grobom mučenika Agapita podignuta je u 4. stoljeću u Palestrini crkva koju je restaurirao papa Lav III (795.-816.) Njegovo štovanje je najveće u njegovoj Palestrini, zatim Bologni, a napose u samostanu Krems (gornja Austrija), čija je benediktinska opatija, utemeljena 777. godine – sačuvala relikivije Sveca.

Sveti Agapit se časti kao zaštitnik bolesnbe djece i trudnica, pomaže kod bolova u trbuhu.