Objavljeno u listiću FRAMOST, broj 6, 2021. godina.

/Misija FRAMOST/