Ezekiel je dobio proročki poziv 592.godine prije Krista, pet godina nakon svojeg izgnanstva U Babilon. Mlađi je suvremenik Jeremije koji je živio u Babilonu, a ne u Jeruzalemu.  Nije prestao prorokovati na nakon pada Jeruzalema ( 586. god. prije Krista), a još je židovskih sužnja odveo u Babilon. No postoji zagonetka: makar je bio u babilonskom sužanjstvu, mnoga se njegova proročanstva odnose na Jeruzalem i otkrivaju podrobno poznavanje tamošnjih događaja. Vjerojatno je posjetio grad tijekom tog razdoblja.

 

Prorok Ezekiel je odveden u babilonsko sužanjstvo s kraljem Jojakinom i prvom skupinom izgnanika (svi iz  uglednih obitelji u Judeji) 597. godine prije Krista.  Pripadao je svećeničkoj obitelji, pa iako premlad da bi bio svećenik, posebno pokazuje zanimanje za potankosti bogoštovlja. Prepuštao se viđenjima pa ga je Božja objava posve zaokupila. Prenosio je Božju Poruku često dramatičnim prikazima i  alegorijama.

Ezekijel je prvo zapisao veličanstvenom vizijom Boga na babilonskim ravnicama.  Dok prorok osuđuje grijeh, Ezekiel svjedoči za Boga Suca. Spoznavši ljepotu Božje Slave  – idolopoklonstvo mu je odurno i neprihvatljivo.   Prorokuje pad Jeruzalema što se zbio 586. prije Krista. Kad je Jeruzalem razoren, Bog budi nadu Porukama utjehe i obećanje povratka.  Bog najavljuje obnovu Hrama i vrata koja će se zvati po Izraelovim plemenima, a ime će grada unapredak biti: ‘Jahve je ovdje.’ (Ez 48,35). Nije lako razumjeti Ezekielova viđenja i Poruke.  Sva se odnose na događaje i ljude koji su poznati njihovim prvotnim čitateljima, no napisani  tajnim jezikom da bi ih razumjeli samo pravovjerni, a ne njihovi progonitelji. Opisi čudnih životinja i nakaznih ljudskih likova imaju posebno značenje. Sve su to zagonetni simboli koji slikovito prikazuju kako sile zla napadaju Božji narod, ali na koncu će ih Bog poniziti, nadvladati i kazniti.

Južno od Bagdada 120 kilometra, u mjestu Al-Kifl  hodočasničko je mjesto Židova i Muslimana – grob Ezekiela.