Sveti Julije I., papa – rođen je u Rimu. bio je dobre naravi, vrlo kulturan, sa smislom za realnost. Slabosti carstva iskoristio je papa da bi razvi pastoralni rad. Upravljao je Crkvom kao rimski biskup od 337. do 354. godine. Izabran je a papu iste godine kada je umro car Konstatn Veliki koji je u Milanskim ediktom dao slobodu ispovjedaja  kršćanske vjere. U vrijeme njeova pntifikata Crkva se bori protiv Ariijeve hereze koju j osudio Koncil u Niceji 325. Papa Julije I. saziva 340. godine Sinodu u Rimu koja podupire papu, ali bez bskupa sklonima ariijanstvu.

Papa je napsao pismo svim biskupima na Istoku (sačuvao j do danas), ali nije uspio postići jedinstvo vere u Kristovo Božanstvo. Biskupi Zapada su papi uputili pismo u kojem je pisalo da su  te papine odredbe sjajne i važne, da biskupi, bez obzira iz koje su pokrajine, moraju biti odgovorni stolici Svetog Petra.  Koncil u Sardici je Crkvu podijelio nas dbs dijkela. Kako za Carstvo, tako se i za Vrkvu govori kao o Istočnoj i Zapadnoj Crkvi.

Papa Julije je naredio da se svi službeni spisi moraju čuvati pa ga se smatra osnivačem Arhiva Svete Stolice. Odredio je da se i na Istoku Božić slavi 25. prosinca.