26. travnja Crkva slavi Blagdan Majke dobrog savjeta, kada smo na poseban način pozvani utjecati se Djevici Mariji i moliti njenu zaštitu i savjet u svim životnim situacijama, a napose kada smo u ozbiljnijim životnim potrebama.

Nastanak blagdana vezan je uz 25. travnja 1467. god. kada je jedna slika Majke Božje čudesno prenesena iz grada Scutari u Albaniji u grad Genazzano, nedaleko Rima, a uz koju se ubrzo proširilo štovanje i nastalo svetište Majke dobrog savjeta. Kasnije se štovanje Majke dobrog savjeta proširilo i drugdje. No, kako se 25. travnja slavi Blagdan sv. Marka, ovaj je blagdan premješten dan poslije.

Prema pisanju drugih i njihovu svjedočanstvu, svaki hodačasnik i danas može vidjeti kako se čudesna slika Majke dobrog savjeta nalazi ne na zidu, nego uza nj, tako da, ničim pričvršćena, lebdi u zraku.